Голосование
[Для родителей] А вы просматриваете электронный дневник вашего ребенка?
Всего 45 человек
Голосование
Сколько времени Вы проводите в интернете?
Всего 43 человека
Голосование
Какие меры вы предпринимаете, чтобы избежать заболевания гриппом и ОРВИ?
Всего 46 человек
Голосование
Для законных представителей, учителей. Кто должен нести ответственность за правовое просвещение детей?
Всего 32 человека
Голосование
Для учащихся. Из каких источников Вы получаете правовую информацию?
Всего 35 человек

Белорусская литература

Дата: 15 апреля 2020 в 12:11, Обновлено 19 мая 2020 в 22:17

Сырамалот Святлана Уладзіміраўна (+375445338911)

6 клас

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Заўвага

22.04

Пімен Панчанка "Сармацкае кадзіла"

1. Прагляд прэзентацыі   https://infourok.ru/prezentaciya-ppanchanka-sarmackae-kadzila-klas-3439758.html

2. Выразнае чытанне верша "Сармацкае кадзіла"

3. Адказаць на пытанні падручніка стар. 229-230

Падрыхтаваць выразнае чытанне верша(стар. 228 -229) Паразважаць над пытаннем "Чалавек для прыроды сябар ці вораг?"(пісьмова)

24.04 

Іван Пташнікаў "Алені". Можна праслухаць твор https://www.youtube.com/watch?v=MxlZpV_Lxzg1

Прачытаць палову твора (стар.230-240). Вызначыць эпизоды, важные для характарыстыкі Іркі.

29.04

Іван Пташнікаў "Алені".

Прачытаць твор да канца, адказаць на пытанні пасля тэксту на стар.251

06.05

Алесь Жук "Стары Бабёр".Можна праслухаць твор https://www.youtube.com/watch?v=n89D6QoLH60

Прачытаць твор. Адказаць на пытанні падручніка.

08.05 

Янка Маўр "Багіра". Кампазіцыя літаратурнага твора https://www.youtube.com/watch?v=TB8JF_E2M7o

Прачытаць апавяданне "Багіра". Падрыхтаваць вусную замалёўку на тэму "Які жыццёвы  ўрок атрымалі людзі ад Багіры?".

13.05

Янка Маўр "Багіра". Кампазіцыя літаратурнага твора https://www.youtube.com/watch?v=TB8JF_E2M7o

Прачытаць артыкул "Пра кампазіцыю". Скласці вусную замалёўку пра свайго хатняга сябра (кошку, сабаку ці інш.)

15.05

Вуснае сачэненне з элементамі апісання і разважання

20.05

Якуб Колас "Конь і сабака" https://www.youtube.com/watch?v=1wpToekn5Mc

Вывучыць байку "Конь і сабака" на памяць.

22.05 

Алесь Звонак "Гарбуз". Байка як літаратурны жанр

Перачытаць артыкул "Пра байку". Выразнае чытанне байкі "Гарбуз". І адказаць на пытанні да твора 

27.05 

Ўладзімір Корбан "Малпін жарт" https://www.youtube.com/watch?v=dt-DiA8koio

Выразнае чытанне байкі. Адказаць на пытанні да твора

29.05 

Раіса Баравікова "Гальштучнік" 

Пераказ эпізода (любога)

9 клас

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Заўвага

20.04

Максім Танк. Біяграфія. Тэмы і вобразы паэзіі. Праглядзець відэафільм "Максім Танк" https://yadi.sk/i/58p6v5zoCYs8qA

Вывучыць напамяць верш М. Танка "Ты яшчэ толькі намёк на человека", прачытаць стар.189-192 (падручнік)

23.04

Максім Танк. Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне. Прачытаць і праналізаваць вершы. "Завушніцы","Не знаю, ці ёсць жыццё...". Праслухаць песню "Завушніцы" у выкананні ансамбля "Песняры.

Чытаць аповесць Івана Шамякіна "Непаўторная вясна".

30.04

Іван Шамякін. Аповесць "Непаўторная вясна" (Першая кніга пенталогіі "Трывожнае шчасце").https://www.youtube.com/watch?v=eXjyhwwoyjM , https://www.youtube.com/watch?v=1Yg0NrPmCyU

Стар. 201-209 (падручнік).Прачытаць аповесць Івана Шамякіна "Непаўторная вясна".

04.05

Іван Шамякін. Аповесць "Непаўторная вясна".

Духоўны свет Пятра і Сашы https://www.youtube.com/watch?v=eXjyhwwoyjM , https://www.youtube.com/watch?v=1Yg0NrPmCyU

Падрыхтаваць паведамленне "Маральна-этычныя праблемы ў аповесці".

07.05 

Янка Брыль. Апавяданне "Memento mori" 

Прачытаць апавяданне 

11.05 

Уладзімір Караткевіч. Аповесць "Дзікае паляванне караля Стаха". Каларыт атмасфера эпохі

Прачытаць першы-шосты раздзелы аповесці

14.05

Уладзімір Караткевіч. Аповесць "Дзікае паляванне караля Стаха". Роздум аб прызначэнні чалавека на зямлі 

Прачытаць аповесць да канца

18.05

Уладзімір Караткевіч. Аповесць "Дзікае паляванне караля Стаха". Праблема дабра і зла

Адказаць на пытанні падручніка ст.246-247

21.05 

Яўгеній Янішчыц. Тэма кахання ў лірыцы

Вывучыць верш на памяць "Ты пакліч мяня. Пазаві..."

11 клас

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Заўвага

24.04

Маральна-філасоўскі і грамадзянска-публіцыстычны змест сучаснай паэзіі (агляд). https://www.youtube.com/watch?v=o4sgQV-SMQU

ст.193-202 (прачытаць, скаласці апорны канспект).

                                  Сукора Людміла Дзмітрыеўна

                                   5клас, 7 клас, 8 клас, 10 клас

                        ( дамашняе заданне прысылаць на вайбер +375 44 780 08 82)

                                           5 клас  беларуская літаратура

Дата                                                                      Тэма ўрока Дамашняе заданне

22.04

24.04

Г.Далідовіч "Страта"

https://yandex.by/video/preview/?filmId=7496736833495798217&text=г%20далідовіч%20страта%20відео&path=wizard&parent-reqid=1587400102473248-1561648460399236338200122-production-app-host-vla-web-yp-170&redircnt=1587400106.1

      Паведамленне пра сяброўства Стася і Міці

29.04

01.05

М.Лужанін "Добры хлопец Дзік"

https://www.youtube.com/watch?v=-yCAD1awxQs

Падрабяны пераказ аднаго з раздзелаў твора( на выбар)

06.05

08.05

13.05

У.Караткевіч "Былі ў мяне мядзведзі"

https://vnclip.net/video/Jaf1_iY3XdU/уладзімір-караткевіч-былі-ў-мяне-мядзведзі.html

Падрыхтаваць характарыстыку Сяргея

20.05

22.05

27.02


29.05

М.Лыннькоў "Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў."

https://vnclip.net/video/__eIHL9E9uM/відэаўрок-беларуская-літаратура-5-клас-м-лынькоў-пра-смелага-ваяку-мішку-і-яго-слаўных-таварышаў.html


Паўтарэнне

1. Вывучыць на памяць урывак тэксту (пачатак "Як Мішка трапіў на вайсковую службу" і да слоў: "І пах...")

2.Адказаць на пытанні падручніка


                                         7 клас

Дата Тэма ўрока Дамашняе заданне
24.04 Паэзія ў прозе  і проза ў паэзіі. Знайсці  ў вядомых празаічных творах радкі з адзнакамі вершаванага твора
28.04 Змітрок Бядуля "Шчасце не ў золаце" Выразнае чытанне твора
01.05 Максім Танк "Дрэвы паміраюць...", Алесь  Разанаў "У парку " Вывучыть на память верш
М. Танка
05.05  https://www.youtube.com/watch?v=kSvQxQzftUI 
Цётка "Шануйце роднае слова" 
с. 171, пыт. 3
08.05

У.Караткевіч "Зямля пад белымі крыламі"

https://www.youtube.com/watch?v=417KF_y7BaQ

https://infourok.ru/zadanni-da-urika-z-ramana-l-dayneki-mech-knyazya-vyachki-3735129.html

Прачатаць 2-3 раздзелы нарысаў
12.05 У.Караткевіч "Зямля пад белымі крыламі" Прачытаць 4-5 раздзелы
15.05 Л.Дайнека "Меч князя Вячкі" 
https://www.youtube.com/watch?v=InA5Uj8mufw
с. 224, пыт 4
19.05 Л.Дайнека "Меч князя Вячкі". Характарыстыка вобразаў твора. с. 224, пыт. 7
22.05 У.Караткевіч "Балада пра Вячку, князя людзей простых". Вобраз Вячкі. Выразнае чытанне твора
26.05 У.Караткевіч "Балада пра Вячку, князя людзей простых". Мастацкі герой, гістарычная асоба. Прыняць удзел у праекце "Чалавек чытае"
29.05 Паўтарэнне

                                        8 клас

Дата Тэма ўрока Дамашняе заданне
23.05

А.Куляшоў "Маці" 
https://yandex.by/video/preview/?filmId=6366942655495708434&text=А.Куляшоў%20маці%20урок%20відіо&path=wizard&parent-reqid=1587401315631216-187910963692260736600122-production-app-host-man-web-yp-60&redircnt=1587401332.1

Адказаць на пытанні
30.04

К.Крапіва "Ганарысты Парсюк"

"https://yandex.by/video/preview/?filmId=6826899670657288709&text=К.Крапіва%20Ганарысты%20Парсюк%20урок%20відіо&path=wizard&parent-reqid=1587401436134283-1648362920487411267300126-production-app-host-man-web-yp-71&redircnt=1587401450.1

Вывучыць байку на памяць "Дыпламаваны баран". 

07.05

14.05

21.05

Я.Купала "Паўлінка"

https://www.youtube.com/watch?v=kbpWQmsPXBc

Падрыхтаваць характарыстыкі Адольфа Быкоўскага, Сцяпана Крыніцкага  і Пранціся Пустарэвіча (на выбар)
28.05

Паўтарэнне

10 КЛАС

Дата Тэма ўрока Дамашняе заданне

22.05

29.05

06.05

У.Караткевіч "Каласы пад сярпом тваім".

https://infourok.ru/pitanni-pa-zmesce-ramana-ulkaratkevicha-kalasi-pad-syarpom-tvaim-klas-3106583.html

Скласці план характарыстыкі вобраза галоўнага героя

с.261-269, с.274 пыт.2,3

с.275 пыт.2

13.05

20.05

А.Макаёнак "Зацюканы апостал".

https://www.youtube.com/watch?v=T1Xx44uCprs

http://dobri-nastavnik.ru/saredna-shkola/belaruskaya-litaratura/praverachnyya-pytanni-i-zadanni-10-klas-andrej-makayonak-zacyukany-apostal.html

https://multiurok.ru/files/damashniaie-zadannie-pa-temie-andrei-makaionak-zat.html

с.290 пыт 3-5

27.05  Паўтарэнне

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.