Голосование
[Для родителей] А вы просматриваете электронный дневник вашего ребенка?
Всего 45 человек
Голосование
Сколько времени Вы проводите в интернете?
Всего 43 человека
Голосование
Какие меры вы предпринимаете, чтобы избежать заболевания гриппом и ОРВИ?
Всего 46 человек
Голосование
Для законных представителей, учителей. Кто должен нести ответственность за правовое просвещение детей?
Всего 32 человека
Голосование
Для учащихся. Из каких источников Вы получаете правовую информацию?
Всего 35 человек

Белорусский язык

Дата: 9 апреля 2020 в 11:46, Обновлено 19 мая 2020 в 22:05

Сырамалот Святлана Уладзіміраўна (+375445338911)

6 клас

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Заўвага

21.04

Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне https://cloud.mail.ru/stock/n2CF6yB2VYDbtPqj8AWxQppz (глядзець трэці файл)

ст.167 правіла, практ. 296

дамашняе заданне прыслаць на вайбер

22.04

Змяненне і ужывання лічэбнікаў.            https://www.youtube.com/watch?v=kfEuEh1TCuc

Параграф 46 (ст.170-171), практ. 300

дамашняе заданне прыслаць на вайбер

24.04

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных, колькасных лічэбнікаў  https://www.youtube.com/watch?v=LaXVccHMzZI&list=PLPAQyQ9DGCWZN646VHN1PgcWf1E40ZDTS&index=10

Параграф 46 практ. 303

дамашняе заданне прыслаць на вайбер

29.04

Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў https://www.youtube.com/watch?v=s70IiIc1I2I&t=15s

Параграф 47 практ. 313

дамашняе заданне прыслаць на вайбер

01.05

Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў https://www.youtube.com/watch?v=86WgTzECQ0s&list=PLPAQyQ9DGCWZN646VHN1PgcWf1E40ZDTS&index=26

Параграф 48 практ. 324

дамашняе заданне прыслаць на вайбер

05.05 

Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў https://www.youtube.com/watch?v=86WgTzECQ0s&list=PLPAQyQ9DGCWZN646VHN1PgcWf1E40ZDTS&index=26

Параграф 48 практ. 322, 319

06.05

Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў https://www.youtube.com/watch?v=Iz7nqi3Og0M&t=3s

Параграф 49 практ. 331

08.05

Падагульненне і сістыматызацыя вывучанага па тэме "Лічэбнік".

Выкананне тэматычнай праверачнай работы на с.188-189 (адзін варыянт)

Паўт. параграфы 43-49

12.05

Займенниік як часціна мовы. Разрады займеннікаў. Асабовыя займеннікі. https://www.youtube.com/watch?v=rvyYwHcnouM&list=PLPAQyQ9DGCWadSPMISVOytT8dm_pIaf2H&index=16 

Параграф 50, 53 практ. 353

13.05

Зваротны займеннік сябе. Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне і правапіс. https://www.youtube.com/watch?v=qF4Mxw5REN8

Параграф 53 практ. 359, 357

15.05

Указальныя займеннікі, іх змяненне і правапіс. Азначальныя займеннікі https://www.youtube.com/watch?v=23jbhY_3x7A

Параграф 53 практ 366-377

19.05

Кантрольны дыктант 

20.05

Пытальныя і адносныя займеннікі, іх змяненне і правапіс https://www.youtube.com/watch?v=TaUwGtT4Loc&list=PLPAQyQ9DGCWadSPMISVOytT8dm_pIaf2H&index=19

Параграф 53 практ 384

22.05

Няпэўныя займеннікі, іх змяненне і правапіс

Параграф 53 практ 389

26.05 

Адмоўныя займеннікі іх змяненне і правапіс https://www.youtube.com/watch?v=zFx8sECaR28&list=PLPAQyQ9DGCWadSPMISVOytT8dm_pIaf2H&index=20

Параграф 53 практ 394 або 392 (на выбар)

27.05 

Тэматычная праверачная работа ст.224-225 (любы варыянт)

9 клас

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Заўвага

21.04

Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

https://yadi.sk/i/jG4ZW-4tvauxQQ (Правіла на старонцы 163-165) зрабіць практ. 233

Параграф 22-23, практ. 236

дамашняе заданне прыслаць на вайбер

23.04

Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

https://yadi.sk/i/jG4ZW-4tvauxQQ  (Правіла на старонцы 166-167) зрабіць практ. 236

Параграф 32, практ. 239

дамашняе заданне прыслаць на вайбер

30.04 

Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме https://www.youtube.com/watch?v=zspqjh_WbLI&list=PLPAQyQ9DGCWZN646VHN1PgcWf1E40ZDTS&index=21

Параграф 33, практ. 244

дамашняе заданне прыслаць на вайбер

05.05

Сказы з ўскоснай мовай https://www.youtube.com/watch?v=CbNJHGZgyv8

Параграф 35, практ. 251

07.05

Цытаты іх роля выказвання афармленне на пісьме https://www.youtube.com/watch?v=eZi8GYI7DoE

Параграф 35, практ 259

12.05

Цытаты іх роля выказвання афармленне на пісьме https://www.youtube.com/watch?v=eZi8GYI7DoE

Параграф 35, практ 263

14.05

Эпіграф 

Параграф 36, адказаць на кантрольныя пытанні ст. 184.

19.05

Кантрольны тэст

21.05

Сінтаксіс як раздел граматыкі. Яго асноўныя адзінкі і іх характарыстыка

Практ 275, 269

26.05

Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі

Практ 279, 272

28.05

Норма літаратурнага вымаўлення

Практ 280 

11 клас

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Заўвага

https://www.youtube.com/watch?v=5A5mVW1ROAw

Беларуская мова 5 клас. Тэма: " Лексічнае значэнне слова". 

Сукора Людмила  Дмитриевна

5 клас, 7 клас, 8 клас, 10 клас

(дамашняе заданне прысылаць на вайбер

+375 44 780 08 82)

5 клас беларуская мова

Дата Тэма Дамашнее заданне     
21.04 Лексічнае значэнне слова.Адназначныя і мнагазначныя словы. 

https://www.youtube.com/watch?v=5A5mVW1ROAw

                        

&22,23

пр.179

22.04 Прамое і пераноснае значэнне слова   &24 пр.182
24.04 Прамое і пераноснае значэнне слова   &24 пр.185
28.04

Сінонімы

https://www.youtube.com/watch?v=tFbr6m1lngM

&25 пр.188
29.04 Антонімы &26 пр.199
05.05

Амонімы

https://infourok.ru/prezentaciya-pa-belaruskay-move-amonimi-klas-2612818.html

&27 пр.205
06.05 Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку  &28 пр.213
12.05 Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку  &28 пр.217

13.05

15.05

Кантрольны пераказ
19.05

Устарэлыя словы

Заданні.Устарэлыя словы. Неалагізмы.

https://infourok.ru/dadatkovi-materiyal-pa-teme-ustareliya-slovi-i-nealagizmi-2050672.html

&29 пр.224
20.05 Неалагізмы &30 пр.230
22.05 Запазычаныя словы &31 пр.237
26.05

Паняцце пра фразеалагізмы, роля фразеалагізмаў у маўленні 

Фразеалагізмы.

https://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2011/12/12/multymedyynaya-prezentatsyya-pa-teme-frazealagichnae

https://www.youtube.com/watch?v=7vhm9aDVl1M

https://infourok.ru/prezentaciya-pa-belaruskay-move-na-temu-agulnazhivalniya-slovi-klas-2612810.html

https://multiurok.ru/index.php/files/test-adnaznachnyia-i-mnaghaznachnyia-slovy-5-klas.html

Праверачная работа. Лексіка.Фразеалогія.

http://dobri-nastavnik.ru/saredna-shkola/belaruskaya-mova/praverachnaya-rabota-5-klas-leksika-frazealagizmy.html

&32 пр.248
27.05 Пераклад з рускай мовы на беларускую пр.239
29.05 Падагульненне

7 клас

Дата                                          Тэма Дамашнее заданне
21.04

Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс

Службовыя часціны мовы. Прыназоўнік.

https://www.youtube.com/watch?v=ACfXr1bELAs

https://www.youtube.com/watch?v=f2MJ9KhEOe0

Тэматычны кантроль. Прыназоўнік.

http://shendryk.blogspot.com/2018/03/7_70.html

&36 пр.258
23.04

Злучнік як службовая часціна мовы.Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне.Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс 

Злучнік.

https://www.youtube.com/watch?v=Uv_cUE_AWAI

&38-39 пр.285
28.04 Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі., іх ужыванне &40-41 пр.295
30.04 Падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне  &42 пр.300
05.05

Часціца як службовая часціна мовы.Асноўныя разрады

Часціца.

https://www.youtube.com/watch?v=gmubgVrNBFM

&43-44 пр.325
07.05 Правапіс часціц.Марфалагічны разбор  &45 пр.330
12.05 Часціцы не, ні , іх адрозненне  &46 пр.340
14.05 Кантрольны дыктант
19.05

Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы

Правапіс часціц не (ні), ня.

https://www.youtube.com/watch?v=nb2AdxcSwl0

&47 пр.349
21.05 Выклічнік &49-50 пр.364
26.05 Пераход слоў з адной часціны мовы ў іншую    &51 пр.369
28.05

Падагульненне

Выніковы тэст.

http://dobri-nastavnik.ru/saredna-shkola/belaruskaya-mova/vynikovy-test-7-klas-prynazoўnik-zluchnik-chascica-vyklichnik-2-varyyant.html

8 клас

Дата                                                                    Тэма     Дамашняе     заданне

20.04


23.04, 27.04 

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку.                   

https://www.youtube.com/watch?v=_s6kkfq-D_4


 Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку.

http://www.myshared.ru/slide/1193512/

&50 практ.360        
30.04,07.05

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, знакі прыпынку ў іх.

https://ppt-online.org/501788

&51 прак.372,374
14.05,18.05

Параўнальны зварот.Знакі прыпынку.

https://ppt-online.org/501789

&52-53 практ.389,393

11.05


21.05, 25.05


28.05

Падагульненне. Адасобленыя члены сказа.

https://onlinetestpad.com/by/testview/38770-adasoblenyya-chleny-skaza

http://antonikelena.blogspot.com/p/blog-page_973.html


 Кантрольны тэст


Падагульненне

10 клас

Дата                                                       Тэма Дамашняе заданне
22.05

 Дзеяслоў.

https://ppt-online.org/50292

Дзеепрыметнік. Дзеепрыслоўе.

https://www.youtube.com/watch?v=9YYLfIKyjGQ


 


29.05,06.05 


13.05 

Прыслоўе.

http://obr.grodno.by/2020/04/20/10-клас-беларуская-мова-прыслоўе-як-сам/


           Кантрольны пераказ


           Кантрольны тэст

п.39-43.пр342


20.05 

27.05

  Службовыя часціны мовы.Прыназоўнік.Часціца

http://www.myshared.ru/slide/1158671/


 Падагульненне.      Тэставыя заданні.

https://multiurok.ru/files/testavaia-rabota-u-10-klasie-tema-arfaghrafiia-fan.html

п.44-48,пр.363


Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.